zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Salmeterol/Fluticasonpropionaat Inhalator Fisher CFK-vrij, aërosol, suspensie, 25/125 microgram/dosis

Registratienummer

RVG 111634//25866

Farmaceutische vorm

Aërosol, suspensie

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

FLUTICASONPROPIONAAT
SALMETEROLXINAFOAAT
SAMENSTELLING
SALMETEROL

Hulpstof(fen)

NORFLURAAN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)