zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Salagen 5 mg filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 21111

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

PILOCARPINE HYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

CARNAUBAWAS (E 903)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LECITHINE (E 322)
OPACODE S-1-8105 [BLACK] {MIXTURE OF 7 INGREDIENTS OF WHICH 4 SOLID} (RI)
OPADRY YS-1-7003 [WHITE] {MIXTURE OF 4 SOLID INGREDIENTS} (RI)
POLYETHYLEENGLYCOL
POLYSORBAAT 80 (E 433)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SCHELLAK (E 904)
STEARINEZUUR (E 570)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)