zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Saflutan 15 microgram/ml, oogdruppels, oplossing, verpakking voor eenmalig gebruik

Registratienummer

RVG 103823

Farmaceutische vorm

Oogdruppels, oplossing

Toedieningsweg

Oculair gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

TAFLUPROST

Hulpstof(fen)

DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
GLYCEROL (E 422)
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)