zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Recombinate 1000 IE/5 ml, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 108044

Farmaceutische vorm

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

FACTOR VIII, rDNA HUMAAN COAGULATIEFACTOR VIII (rAHF-PFM, OCTOCOG alfa) BAXTER

Hulpstof(fen)

CALCIUMCHLORIDE 2-WATER (E 509)
HISTIDINE (L-)
HUMAAN ALBUMINE OPLOSSING
MACROGOL 3350
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)