zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Ramipril CF 10 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 30983

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

RAMIPRIL

Hulpstof(fen)

CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
LACTOSE 1-WATER
MAƏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)