zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Nidazea 7,5 mg/g gel, gel

Registratienummer

RVG 33518

Farmaceutische vorm

Gel

Toedieningsweg

Cutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

METRONIDAZOL

Hulpstof(fen)

FENOXYETHANOL
HYPROMELLOSE (E 464)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)