zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Naropin 10 mg/ml, oplossing voor injectie voor perineurale en epidurale toediening

Registratienummer

RVG 18441

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ROPIVACAÏNEHYDROCHLORIDE 1-WATER
ROPIVACAÏNEHYDROCHLORIDE 0-WATER

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)