zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Naloxon HCl B. Braun 0,4 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie

Registratienummer

RVG 33994

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intramusculair gebruik, Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

NALOXONHYDROCHLORIDE 2-WATER
SAMENSTELLING
NALOXONHYDROCHLORIDE 0-WATER

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)