zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

NEDAC SORBO Hoestdrank Extra Sterk Broomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij, drank

Registratienummer

RVG 111938

Farmaceutische vorm

Drank

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Algemene verkoop [conform voorwaarden CBG AV-lijst d.d. 27 oktober 2011]

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

BROOMHEXINEHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
BROOMHEXINE

Hulpstof(fen)

BENZOƋZUUR (E 210)
ETHANOL
GLYCEROL (E 422)
HYDROXYETHYLCELLULOSE
MENTHOL-EUCALYPTUS AROMA 501429C
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SORBITOL, VLOEIBAAR, NIET-KRISTALLISEERBAAR (E 420)
WATER, GEZUIVERD
WIJNSTEENZUUR, (L (+) Vorm) (E 334)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)