zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Imipramine HCl 25 PCH, omhulde tabletten 25 mg

Registratienummer

RVG 24832=50116

Farmaceutische vorm

Omhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

IMIPRAMINEHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)