zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Escitalopram Teva 20 mg/ml, druppels voor oraal gebruik, oplossing

Registratienummer

RVG 111202

Farmaceutische vorm

Druppels voor oraal gebruik, oplossing

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ESCITALOPRAMOXALAAT
SAMENSTELLING
ESCITALOPRAM

Hulpstof(fen)

CITROENZUUR 0-WATER (E 330)
ETHANOL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
PROPYLGALLAAT (E 310)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)