zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Citalopram Bluefish 20 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 29756

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CITALOPRAMHYDROBROMIDE
SAMENSTELLING
CITALOPRAM

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOVIDON
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROL (E 422)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOLSTEARAAT, TYPE I
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)