zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Citalopram 10 PCH, filmomhulde tabletten 10 mg

Registratienummer

RVG 31125

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CITALOPRAMHYDROBROMIDE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOVIDON
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROL (E 422)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOLSTEARAAT, TYPE I
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)