zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atenolol ratiopharm 25 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 21338

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATENOLOL

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
GELATINE
GLYCEROL 85 PER CENT (E 422)
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMCARBONAAT, ZWAAR (E 504 (II))
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)