zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atenolol Sandoz 25, tabletten 25 mg

Registratienummer

RVG 24399

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATENOLOL

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAÏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON K 25 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)