zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atenolol Pharmacin 50 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 21345

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATENOLOL

Hulpstof(fen)

GELATINE
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAGNESIUMSUBCARBONAAT (E 504 II)
MAÏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)