zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atenolol/Chloortalidon Apotex 125 mg, tabletten 100/25 mg

Registratienummer

RVG 18618

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATENOLOL
CHLOORTALIDON

Hulpstof(fen)

AARDAPPELZETMEEL, GEPREGELATINEERD
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAGNESIUMSUBCARBONAAT (E 504 II)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL
POVIDON (E 1201)
STEARINEZUUR (E 570)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)