zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Aspégic injectie 500, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie 500 mg/5ml

Registratienummer

RVG 111367//06305

Farmaceutische vorm

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

LYSINEACETYLSALICYLAAT
SAMENSTELLING
ACETYLSALICYLZUUR

Hulpstof(fen)

GLYCINE (E 640)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)