zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Artane 2 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 00640

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

TRIHEXYFENIDYLHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
TRIHEXIFENIDYL

Hulpstof(fen)

CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAÏSZETMEEL
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)