zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Armarrok 28, filmomhulde tabletten 0,03 mg/3 mg

Registratienummer

RVG 107872

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

DROSPIRENON
ETHINYLESTRADIOL

Hulpstof(fen)

CROSPOVIDON (E 1202)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 0-WATER
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAÏSZETMEEL
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD
POVIDON K 30 (E 1201)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)