zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Apomorfine hydrochloride PharmSwed 5 mg/ml, oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 112181

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Subcutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

APOMORFINEHYDROCHLORIDEHEMIHYDRAAT
SAMENSTELLING
APOMORFINE

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)