zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Anexate, 0,5 mg/5 ml en 1,0 mg/ 10 ml oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 12857

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

FLUMAZENIL

Hulpstof(fen)

AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)