zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Anatensol decanoaat concentraat, injectievloeistof 100 mg/ml

Registratienummer

RVG 08468

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

FLUFENAZINE DECANOAAT

Hulpstof(fen)

BENZYLALCOHOL (E 1519)
SESAMOLIE, GEZUIVERD
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)