zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Anapen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 112030//31435

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intramusculair gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ADRENALINE

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)