zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Anafranil 25 mg, omhulde tabletten

Registratienummer

RVG 05781

Farmaceutische vorm

Omhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CLOMIPRAMINEHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOVIDON
GLYCEROL 85 PER CENT (E 422)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
INKT MET ONBEKENDE SAMENSTELLING
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAÏSZETMEEL
POLYETHYLEENGLYCOL
POVIDON (E 1201)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STEARINEZUUR (E 570)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)