zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Anafranil 10 mg, omhulde tabletten

Registratienummer

RVG 06353

Farmaceutische vorm

Omhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CLOMIPRAMINEHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOVIDON
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAÏSZETMEEL
POLYETHYLEENGLYCOL
POVIDON (E 1201)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)