zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amphocil, poeder voor infusievloeistof 50 mg en 100 mg

Registratienummer

RVG 17926

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMFOTERICINE B
AMFOTERICINE B

Hulpstof(fen)

DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
LACTOSE 1-WATER
NATRIUMCHOLESTERYLSULFAAT
STIKSTOF (E 941)
TROMETAMOL
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)