zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline Apotex 500 mg, capsules

Registratienummer

RVG 16913

Farmaceutische vorm

Capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE 3-WATER
AMOXICILLINE 0-WATER

Hulpstof(fen)

GELATINE
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
INKT MET ONBEKENDE SAMENSTELLING
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)