zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline/clavulaanzuur Apotex 500/125 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 30176

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE 3-WATER
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STEARINEZUUR (E 570)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)