zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline/Clavulaanzuur Sandoz 2000 mg/200 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 28821

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE NATRIUM
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

GEEN HULPSTOFFEN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)