zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline/Clavulaanzuur Astellas disper 250/62,5 mg, dispergeerbare tabletten

Registratienummer

RVG 25588

Farmaceutische vorm

Dispergeerbare tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE 3-WATER
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

APRICOT FLAVOUR 52247 AP 0551 (RI)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COMPOSITION UNKNOWN (RI)
CROSPOVIDON (E 1202)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
SACCHAROIDE (E 954)
VANILLINE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)