zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amiodaron HCl Sandoz 200 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 21966

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMIODARONHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAÏSZETMEEL
POVIDON (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)