zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amiodaron HCl Hikma, 50 mg/ml oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 32850

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMIODARONHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
AMIODARON

Hulpstof(fen)

BENZYLALCOHOL (E 1519)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)