zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Aminomix 3 met glucose 12% EF, infusievloeistof

Registratienummer

RVG 17710

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ALANINE, L-
APPELZUUR, (L-)(-)(E 296)
ARGININE, L-
FENYLALANINE, (L-)
GLUCOSE 1-WATER
GLYCINE (E 640)
HISTIDINE (L-)
ISOLEUCINE, (L-)
LEUCINE, (L-)
LYSINEACETAAT, L-
METHIONINE, (L-)
PROLINE, (L-)
THREONINE, (L-)
TRYPTOFAAN, (L-)
VALINE, (L-)

Hulpstof(fen)

NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)