zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide 5/50 PCH, tabletten 5/50 mg

Registratienummer

RVG 11802

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMILORIDE HYDROCHLORIDE-2-WATER
AMILORIDE HYDROCHLORIDE-0-WATER
HYDROCHLOORTHIAZIDE

Hulpstof(fen)

LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TARWEZETMEEL
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
ZONNEGEEL FCF (E 110)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)