zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Alvesco 160 Inhalator, aërosol, oplossing 160 micrgram/dosis

Registratienummer

RVG 111490//31633

Farmaceutische vorm

Aërosol, oplossing

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CICLESONIDE

Hulpstof(fen)

ETHANOL
NORFLURAAN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)