zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Altriabak 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Registratienummer

RVG 105250

Farmaceutische vorm

Oogdruppels, oplossing

Toedieningsweg

Oculair gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

KETOTIFENWATERSTOFFUMARAAT
SAMENSTELLING
KETOTIFEN
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)

Hulpstof(fen)

GLYCEROL (E 422)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)