zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Alprazolam Hexal 0,5 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 100513

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ALPRAZOLAM

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
DOCUSAAT NATRIUM
ERYTHROSINE ALUMINIUMLAK (E 127)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMBENZOAAT (E 211)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)