zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Alphanate 500, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie 100 IE/ml

Registratienummer

RVG 17385

Farmaceutische vorm

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

FACTOR VIII, HUMAAN
VON WILLEBRAND FACTOR, HUMAAN

Hulpstof(fen)

ARGININE, L-
HISTIDINE (L-)
HUMAAN ALBUMINE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)