zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Almotriptan Sandoz 12,5 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 111429

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ALMOTRIPTANWATERSTOFMALAAT
SAMENSTELLING
ALMOTRIPTAN

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
MACROGOL 400
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON K 30 (E 1201)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)