zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Allopurinol 300 mg PCH, tabletten

Registratienummer

RVG 104257

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ALLOPURINOL

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, GEPOEDERD (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON K 30 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)