zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Allergopharma priktest pollen, oplossing voor huidpriktest 50.000 SBE/ml

Registratienummer

RVG 16407

Farmaceutische vorm

Oplossing voor huidpriktest

Toedieningsweg

Subcutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

POLLENEXTRACT OOMS

Hulpstof(fen)

FENOL
GLYCEROL (E 422)
NATRIUMCHLORIDE
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)