zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Alfuzosine HCl Sandoz retard 5 mg, tabletten met verlengde afgifte

Registratienummer

RVG 33133

Farmaceutische vorm

Tablet met verlengde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ALFUZOSINEHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POVIDON (E 1201)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)