zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Alfuzosine HCl Sandoz retard 10 mg, tabletten met verlengde afgifte

Registratienummer

RVG 33134

Farmaceutische vorm

Tablet met verlengde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ALFUZOSINEHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POVIDON (E 1201)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)