zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Airathon 4 mg, granulaat

Registratienummer

RVG 106391

Farmaceutische vorm

Granulaat

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

MONTELUKAST NATRIUM
SAMENSTELLING
MONTELUKAST

Hulpstof(fen)

HYPROLOSE (E 463)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MANNITOL (D-) (E 421)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)