zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Aerodiol 150 microgram/spray, neusspray oplossing

Registratienummer

RVG 25706

Farmaceutische vorm

Neusspray, oplossing

Toedieningsweg

Nasaal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ESTRADIOL 0,5-WATER

Hulpstof(fen)

METHYL-BETA-CYCLODEXTRIN (RI)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)