zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Adrenaline CF 1 mg/ml, oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 50812

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ADRENALINEWATERSTOFTARTRAAT
ADRENALINE

Hulpstof(fen)

DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)