zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

AdreView, Iobenguane (123I) Injection, oplossing voor injectie 74 MBq/ml

Registratienummer

RVG 57689

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

JOBENGUAAN [123 I] HEMISULFAAT

Hulpstof(fen)

BENZYLALCOHOL (E 1519)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
JOBENGUAANHEMISULFAAT
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)