zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Adenoscan, oplossing voor intraveneuze infusie 30 mg/ 10 ml

Registratienummer

RVG 20931

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ADENOSINE

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)