zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Adalat OROS 60, tabletten met gereguleerde afgifte 60 mg

Registratienummer

RVG 14795

Farmaceutische vorm

Tablet met verlengde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

NIFEDIPINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSEACETAAT
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMCHLORIDE
POLYETHYLEENGLYCOL
POLYETHYLEENOXIDE
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SCHELLAK (E 904)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZWARTE INKT

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)